Ara
Close this search box.
Eksen Sağlık Yatılı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi İstanbul

Demans nedir? Genç yaşta demans belirtileri nelerdir?

Demans nedir? Genç Yaşta Demans belirtileri

İçindekiler

Demans nedir?

Demans, beyin fonksiyonlarının ilerleyici bir şekilde bozulduğu bir nörolojik hastalıktır. Genellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkar, ancak bazı durumlarda daha genç yaşlarda da görülebilir. Demansın en yaygın nedeni Alzheimer hastalığıdır, ancak vasküler demans, Lewy cisimciği demansı, frontal lob demansı ve diğer bazı alt tipleri de bulunmaktadır.

Demans, bellek, düşünce, dil, algılama, yargılama ve diğer bilişsel yeteneklerin kaybına yol açar. Hastalığın başlangıcında hafıza kaybı, karar verme güçlüğü, dikkat eksikliği ve kişilik değişiklikleri gibi belirtiler ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorluk, konuşma bozukluğu, motor becerilerin azalması ve zihinsel işlevlerin daha da azalması gibi daha ciddi semptomlar gelişir.

Demansın tedavisi tam olarak mümkün olmasa da, bazı ilaçlar semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, demans hastalarına destek sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için rehabilitasyon, bilişsel egzersizler, psikososyal destek ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilir. Ayrıca, demansın önlenmesine yönelik olarak beyin sağlığını desteklemek için düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, zihinsel uyarıcı aktiviteler ve sosyal etkileşim gibi önlemler alınabilir.

Demans, hem bireyler hem de bakıcılar için zorlu bir durum olabilir ve uzun süreli bir bakım gerektirebilir. Bu nedenle, demansın erken teşhis edilmesi, uygun destek ve kaynaklara erişimin sağlanması önemlidir. Demans nedir sorusunun yanında demansın sosyal etkilerini bilmek de önemlidir.

Genç yaşta demans belirtileri nelerdir?

Özellikle gençler arasında “Demans nedir? Genç yaşta olur mu?” gibi sorular sorulmakta. Genç yaşta demans, nadir görülen bir durumdur, ancak bazı durumlarda ortaya çıkabilir. Genellikle 65 yaşın altındaki kişilerde başlar ve demansın erken başlangıçlı formu olarak bilinir. Genç yaşta demansın belirtileri, yaşlılarda görülen demansın belirtilerinden biraz farklı olabilir. Bununla birlikte, genç yaşta demans belirtileri şunları içerebilir:

 • Hafıza kaybı: Hafıza problemleri, demansın en yaygın belirtisidir. Ancak genç yaşta demans durumunda, özellikle yeni bilgilerin öğrenilmesi ve hatırlanması zor olabilir.
 • Bilişsel işlevlerde azalma: Düşünme becerileri, problem çözme yeteneği, dikkat, odaklanma ve hızlı bilgi işleme gibi bilişsel işlevlerde azalma gözlenebilir.
 • Dil bozuklukları: Konuşma yeteneğinde bozulmalar, kelime bulma güçlüğü, anlama problemleri veya yanlış kelime kullanımı gibi dil bozuklukları ortaya çıkabilir.
 • Davranışsal ve kişilik değişiklikleri: İrrasyonel davranışlar, duygusal dalgalanmalar, depresyon, anksiyete, ajitasyon veya apati gibi davranışsal ve kişilik değişiklikleri yaşanabilir.
 • İşlevsellik kaybı: Günlük yaşam aktivitelerinde zorluklar ortaya çıkabilir. Örneğin, işte performans düşüklüğü, ev işlerinde zorlanma veya sosyal etkileşimlerde güçlükler yaşanabilir.
 • Motor becerilerde azalma: Koordinasyon sorunları, hareketlerde yavaşlama veya güçsüzlük gibi motor becerilerde azalma görülebilir.

Genç yaşta demansın altında yatan nedenler arasında Alzheimer hastalığı, vasküler demans, frontal lob demansı, Lewy cisimciği demansı, Huntington hastalığı, Creutzfeldt-Jakob hastalığı gibi farklı nörolojik hastalıklar yer alabilir. Eğer genç yaşta demans belirtileri hissediliyorsa, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Erken teşhis, uygun tedavi ve destek sağlama açısından önemli bir adımdır.

Demans tedavisi nasıl yapılır?

Demans, şu anda tamamen tedavi edilebilen bir hastalık değildir. Ancak tedavi, semptomların yönetilmesi, hastanın yaşam kalitesinin artırılması ve bakım sağlanması amacıyla çeşitli yaklaşımlar içerebilir. İşte demans tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

 • İlaç tedavisi: Demans tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Bu ilaçlar, belleği artırmaya çalışan veya bilişsel işlevleri destekleyen etkileri olan ilaçlar olabilir. İlaç tedavisi, doktor tarafından belirlenir ve düzenli olarak izlenir.
 • Bilişsel egzersizler: Bilişsel egzersizler, beyin sağlığını desteklemek ve zihinsel işlevleri sürdürmek için kullanılır. Bellek, dikkat, problem çözme gibi alanları hedefleyen bilişsel egzersizler, demans hastalarının bilişsel işlevlerini koruma veya iyileştirme amacıyla kullanılabilir.
 • Rehabilitasyon: Fiziksel ve konuşma terapileri gibi rehabilitasyon yöntemleri, demans hastalarının motor becerilerini ve konuşma yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu tür terapiler, hastanın bağımsızlığını artırmak ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesini sağlamak için önemlidir.
 • Psikososyal destek: Demans hastaları ve aileleri için psikososyal destek büyük önem taşır. Danışmanlık, destek grupları, sosyal hizmet uzmanları veya psikologlar aracılığıyla sağlanan destek, hastaların ve bakıcıların duygusal ve pratik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.
 • Yaşam tarzı değişiklikleri: Sağlıklı bir yaşam tarzı, demansın ilerlemesini yavaşlatabilir veya semptomları hafifletebilir. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, uyku düzenine dikkat etme ve sosyal etkileşim gibi faktörler, beyin sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
 • Bakım düzenlemeleri: Demans hastalarının günlük yaşam aktivitelerine yardımcı olmak için bakım düzenlemeleri yapılması önemlidir. Güvenli bir ev ortamı sağlama, rutinler oluşturma, yardımcı teknolojiler kullanma ve bakıcıların desteklenmesi gibi önlemler, bakım kalitesini artırabilir.

Alzheimer Demans farkı nedir?

Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın nedenlerinden biridir. Alzheimer demansı, beyinde zamanla ilerleyen, hafıza kaybı ve bilişsel işlevlerdeki bozulma gibi belirtilere yol açan özel bir tür demansdır. Alzheimer hastalığı, demansın alt tipi olarak kabul edilir.
Alzheimer demansı ile demans arasındaki farklar şunlardır:

 • Tanım: Demans, genel olarak beyin fonksiyonlarının ilerleyici bir şekilde bozulduğu bir durumu ifade ederken, Alzheimer demansı, Alzheimer hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan belirli bir demans türünü ifade eder.
 • Neden: Demans, farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilirken, Alzheimer demansının temel nedeni Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer hastalığı, beyindeki anormal protein birikimi ve sinir hücrelerinin zarar görmesi ile ilişkilidir.
 • Semptomlar: Demansın genel semptomları, hafıza kaybı, düşünme bozukluğu, dil sorunları, karar verme güçlüğü gibi bilişsel işlevlerde bozulmadır. Alzheimer demansının semptomları da benzerdir. Ancak Alzheimer hastalığının erken belirtileri genellikle hafıza kaybı ve öğrenme güçlüğüdür.
 • Hastalığın seyri: Demans, genellikle zamanla ilerleyen bir hastalıktır. Alzheimer demansı da yavaşça ilerler ve semptomlar zamanla artar. Hastalığın ilerleyen aşamalarında, bilişsel ve fonksiyonel bozulma daha belirgin hale gelir.
 • Beyindeki değişiklikler: Alzheimer hastalığında, beyinde beta-amiloid plakları ve nörofibril liflerinin birikimi gibi belirli yapısal değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler, sinir hücreleri arasındaki iletişimi etkiler ve beyin dokusunda zararlı etkilere yol açar. Diğer demans türlerinde ise beyinde farklı yapısal değişiklikler görülebilir.

Alzheimer demansı, demansın en yaygın nedeni olması ve semptomlarına özgü özellikler taşıması nedeniyle ayrı bir vurguya sahiptir. Ancak demans genel bir terim olduğu için, diğer demans türleri de farklı belirtiler ve nedenlere sahip olabilir. Her iki durumda da erken teşhis, uygun tedavi ve destek önemlidir. Demans nedir ve belirtileri ile başa çıkmanın yolları nelerdir diye merak ediyorsanız Eksen Sağlık Yatılı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini arayabilir ya da direk merkezimize gelerek bilgi alabilirsiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Size Yardım Etmemize İzin Verin

Sorunuz mu var?