Ara
Close this search box.
Eksen Sağlık Yatılı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi İstanbul

Alzheimer Nedir?

Alzheimer Nedir Alzheimer belirtileri Eksen Sağlık Yatılı Fizik Tedavi

İçindekiler

Alzheimer Nedir?

Alzheimer, kronik bir nörodejeneratif hastalıktır ve genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar. Hastalık, beyindeki sinir hücrelerinin ve sinaptik bağlantıların zamanla kaybına neden olan bir süreçtir. Alzheimer, bilişsel yeteneklerin ilerleyici bir şekilde azalmasına, hafıza kaybına, düşünce süreçlerinin bozulmasına ve davranışsal değişikliklere yol açar.

Alzheimer nedir sorusuna cevap olarak; Alzheimer hastalığı genellikle hafıza sorunlarıyla başlar. Kişi, günlük olayları hatırlama, yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama, zamana ve mekana dair yönelim yeteneklerini kaybetme gibi zorluklar yaşar. Hastalık ilerledikçe, konuşma bozuklukları, karar verme güçlükleri, kişilik değişiklikleri ve hatta temel günlük aktiviteleri gerçekleştirmede zorluklar ortaya çıkabilir.

Alzheimer hastalığının kesin nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak beyindeki protein birikintileri (amyloid plağın oluşumu) ve sinir hücrelerindeki anormal yapısal değişiklikler (nörofibril demetlerin oluşumu) Alzheimer’a yol açan temel faktörler olarak kabul edilmektedir. Genetik faktörler, yaşlanma, beyin yaralanmaları ve bazı sağlık durumları da Alzheimer hastalığı riskini artırabilir.

Şu anda Alzheimer hastalığının tamamen tedavi edilebilen bir yöntemi yoktur. Ancak tedavi, semptomların kontrol altına alınmasına ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. İlaçlar, bilişsel yetenekleri destekleyici tedaviler, bilişsel egzersizler, sosyal etkileşimlerin sürdürülmesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı gibi stratejiler kullanılabilir. Ayrıca, Alzheimer hastalarının bakımı için destek ve yardım sağlayan sağlık profesyonelleri ve bakım veren aile üyeleri arasında işbirliği önemlidir.

Alzheimer nedir?Alzheimer belirtileri nelerdir?

Alzheimer hastalığı, semptomlarının şiddeti ve ilerleyişi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak Alzheimer hastalığının belirtileri şunları içerebilir:

 • Hafıza sorunları: Özellikle yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama güçlüğü yaşanır. Kişi günlük olayları hatırlamakta zorlanabilir, önemli randevuları veya yapılan konuşmaları unutabilir.
 • Bilişsel bozulma: Zamanla düşünce süreçleri etkilenir. Soyut düşünme, problem çözme, mantıksal düşünme gibi bilişsel yeteneklerde azalma görülebilir.
 • Dil ve iletişim sorunları: Konuşma bozuklukları ortaya çıkabilir. Kelimeleri bulmakta güçlük çekme, cümleleri düzgün kuramama, ifade güçlüğü gibi sorunlar görülebilir.
 • Yön kaybı: Mekan ve zamana dair yönelim yetenekleri zayıflayabilir. Tanıdık yerlerde kaybolma, evlerini veya önemli yerleri hatırlayamama gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
 • Karar verme güçlüğü: Basit kararları bile vermede zorlanma görülebilir. Giyinme, yemek seçimi gibi günlük aktivitelerde kararsızlık yaşanabilir.
 • Kişilik ve davranış değişiklikleri: Alzheimer hastalarında davranışsal değişiklikler görülebilir. İrritabilite, huzursuzluk, depresyon, şüphecilik, sosyal geri çekilme gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
 • Günlük aktivitelerde zorlanma: Temel günlük aktiviteleri gerçekleştirmede güçlük yaşanabilir. Kişi yemek yemekte, giyinmekte, kişisel hijyenini sağlamakta veya ev işlerini yapmada yardıma ihtiyaç duyabilir.

Bu belirtiler, Alzheimer hastalığının erken aşamalarından itibaren ortaya çıkabilir ve zamanla ilerleyebilir. Eğer bu tür semptomları yaşayan biriyseniz veya yakınınızda böyle bir durum varsa, bir sağlık uzmanı ile konuşmanız önemlidir. Sadece bir doktor teşhis koyabilir ve uygun tedavi ve destek sağlayabilir.

Alzheimer evreleri nelerdir?

Alzheimer hastalığı genellikle 3 aşamada sınıflandırılır: erken evre (hafif), orta evre (orta) ve ileri evre (ciddi). Her evre, semptomların şiddeti ve etkilenen bilişsel yeteneklerin düzeyi açısından farklılık gösterir. Ancak belirli bir kişinin Alzheimer hastalığının hangi evresinde olduğunu tam olarak belirlemek için bir doktor tarafından değerlendirme yapılması önemlidir. İşte Alzheimer hastalığının genel evreleri:

 • Erken Evre (Hafif Alzheimer): Bu evrede, hafif semptomlar ve hafıza sorunları başlar. Kişi genellikle günlük aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleştirebilir, ancak bazı hafıza zorlukları yaşar. Hafif bilişsel bozulma, dil ve iletişim becerilerinde zorluklar, konsantrasyon eksikliği ve yön bulma güçlüğü gibi belirtiler görülebilir. Kişilik ve davranışta hafif değişiklikler de gözlenebilir.
 • Orta Evre (Orta Alzheimer): Bu evrede semptomlar daha belirgin hale gelir. Hafıza kaybı ve bilişsel bozulma artar. Kişi yakın geçmiş olaylarını hatırlamakta zorlanır, tanıdık yerlere yönelim yeteneği daha da azalır. Dil ve iletişim becerileri daha ciddi şekilde etkilenir, basit cümleleri anlamakta veya ifade etmekte güçlük çeker. Günlük aktiviteleri gerçekleştirmede daha fazla yardıma ihtiyaç duyabilir ve kişilik değişiklikleri daha belirgin hale gelebilir.
 • İleri Evre (Ciddi Alzheimer): Bu evrede Alzheimer semptomları en ciddi seviyeye ulaşır. Kişi nerede olduğunu veya yakınlarını tanıma yeteneğini kaybedebilir. Hafıza kaybı derinleşir ve kişi hatta kendi ismini unutabilir. Dil ve iletişim yetenekleri büyük ölçüde etkilenir ve anlaşılmaz konuşma veya kelime bulamama yaygın hale gelir. Günlük aktiviteleri gerçekleştirmek için sürekli yardıma ihtiyaç duyar, hareket yeteneği azalır ve bakıma tamamen bağımlı hale gelir. Bu evrede, motor beceriler, yutma güçlükleri ve genel sağlık sorunları da ortaya çıkabilir.

Alzheimer hastalığının her evresinde kişinin ihtiyaçları ve gereksinimleri değişir. Bu nedenle, tedavi ve bakım planı, evrelerine ve semptomlara uygun olarak düzenlenmelidir. Bir doktor veya sağlık uzmanı, hastanın durumunu değerlendirmeli ve Alzheimer hastalığının ilerlemesine göre tedavi ve bakım planı oluşturmalıdır. Tedavi genellikle semptomların yönetilmesine odaklanır, hastanın günlük yaşam aktivitelerine destek sağlar ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Ayrıca, Alzheimer hastalarının ve bakım verenlerin psikososyal destek almaları da önemlidir.

Alzheimer hastalığı, genellikle yavaş ilerleyen bir hastalıktır ve evreler arasındaki geçiş süreci değişkenlik gösterebilir. Hastalığın seyrini tam olarak tahmin etmek zor olsa da, erken teşhis ve tedavi ile semptomların kontrol altına alınması ve yaşam kalitesinin korunması mümkündür.

Alzheimer belirtileri ne zaman başlar?

Alzheimer hastalığının belirtileri, kişiden kişiye değişebilir ve başlangıç dönemi ve şiddeti farklılık gösterebilir. Genellikle Alzheimer hastalığının belirtileri, ileri yaşlarda, genellikle 65 yaşından sonra ortaya çıkar. Bununla birlikte, bazı nadir vakalarda, erken başlangıçlı Alzheimer olarak adlandırılan durumlar da görülebilir ve bu, 40’lı veya 50’li yaşlarda semptomların başlaması anlamına gelir.

Erken evre Alzheimer hastalığı genellikle hafif semptomlarla başlar ve genellikle hafıza sorunları, unutkanlık ve hafif bilişsel zorluklarla kendini gösterir. Bu erken belirtiler, yaşlanma sürecindeki hafıza değişikliklerinden ayrıştırılmalıdır.

Alzheimer hastalığı ilerledikçe, semptomlar daha belirgin hale gelir ve diğer bilişsel yetenekler, dil ve iletişim becerileri, yönelim yeteneği ve günlük yaşam aktiviteleri etkilenebilir. Orta ve ileri evrelerde, kişilik ve davranış değişiklikleri daha belirgin hale gelebilir.

Alzheimer hastalığının başlama yaşı ve semptomların başlama zamanı kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar için belirtiler yavaşça ilerlerken, diğerleri için daha hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Eğer Alzheimer hastalığından şüpheleniyorsanız, bir sağlık uzmanına başvurmanız ve detaylı bir değerlendirme yapılması önemlidir. Sadece bir doktor teşhis koyabilir ve gerektiğinde uygun tedavi ve destek sağlayabilir.

Alzheimer Rehabilitasyonu

Eksen Sağlık Yatılı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, Alzheimer nedir sorusuna cevap vermek ve Alzheimer hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitelerini artırmak için özel bir rehabilitasyon programı sunuyoruz. Alzheimer hastalığı, bilişsel yeteneklerin azalmasına, hafıza kaybına ve günlük yaşam aktivitelerinde zorluklara neden olabilir. Amacımız, hastalarımıza destek sağlamak, semptomları yönetmek ve bağımsızlıklarını mümkün olan en üst düzeyde korumaktır.

Alzheimer Rehabilitasyon Programımız, multidisipliner bir yaklaşıma dayanmaktadır. Alanında uzmanlaşmış bir ekip, hasta ve ailesiyle işbirliği yaparak bireysel ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturur. Programımız aşağıdaki bileşenleri içermektedir:

 • Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Planı: Alzheimer hastaları için öncelikle detaylı bir değerlendirme yapılır. Bilişsel fonksiyonlar, motor beceriler, iletişim yetenekleri ve günlük yaşam aktiviteleri değerlendirilir. Bu bilgiler, hastanın ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş bir tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olur.
 • Kognitif Rehabilitasyon: Kognitif becerilerin geliştirilmesine yönelik özel egzersizler ve aktiviteler uygulanır. Bellek güçlendirme, dikkat odaklanması, problem çözme becerileri gibi alanlarda çalışmalar yapılır. Bu, bilişsel fonksiyonların korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olur.
 • Fiziksel Rehabilitasyon: Alzheimer hastalarında fiziksel aktivite, kas gücünün ve denge becerilerinin korunmasına ve artırılmasına yardımcı olur. Fizyoterapistlerimiz, özel egzersizler, yürüme ve denge eğitimi gibi uygulamalarla hastaların hareket kabiliyetini destekler.
 • Dil ve İletişim Rehabilitasyonu: Alzheimer hastalarında dil ve iletişim becerileri önemli ölçüde etkilenebilir. Konuşma terapistlerimiz, dil becerilerini geliştirmek, anlaşılabilir konuşmayı teşvik etmek ve iletişim becerilerini korumak için çeşitli teknikler ve stratejiler kullanır.
 • Sosyal ve Psikolojik Destek: Alzheimer hastalarının sosyal etkileşimlerini sürdürebilmeleri ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için psikososyal destek sağlanır. Psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız, hastalarla birebir destek seansları düzenleyerek, duygusal ihtiyaçlarına odaklanır ve stresle başa çıkma stratejileri sunar. Ayrıca, hasta ve ailesi arasındaki iletişimi güçlendirmek, aile desteğini sağlamak ve hastanın bakım sürecini yönetmek için eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunulur.
 • Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi: Alzheimer hastaları, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorluklar yaşayabilir. Bu nedenle, hastalarımıza günlük yaşam becerileri eğitimi verilir. Bu eğitimler, kişisel bakım, ev işleri, yemek hazırlama gibi günlük aktivitelerin bağımsız şekilde gerçekleştirilmesini destekler.
 • Aile Eğitimi ve Destek Grupları: Alzheimer hastalığının bir aile için getirdiği zorluklar göz ardı edilemez. Aile üyelerine, hastanın bakımı, hastalık hakkında bilgilendirme, stresle başa çıkma ve duygusal destek konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulur. Ayrıca, ailelerin birbirleriyle iletişim kurabildiği destek grupları da düzenlenir.

Eksen Sağlık Yatılı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, Demans ve Alzheimer hastalarının ve ailelerinin yaşamlarını iyileştirmek için kapsamlı bir rehabilitasyon programı sunmaktayız. Alanında uzmanlaşmış bir ekip, her hasta için bireysel ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturarak, destek ve rehberlik sağlar. Amacımız, Alzheimer hastalarının mümkün olan en üst düzeyde bağımsızlık ve yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlamaktır.

Sağlığınızı önemsiyor, sizinle birlikte çalışarak Alzheimer nedir sorusuna cevap buluyor ve Alzheimer rehabilitasyonu sürecinde size yardımcı olmak istiyoruz. Sizi Eksen Sağlık Yatılı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bekliyoruz.

“Alzheimer Nedir?” için bir yanıt

 1. Allah razı olsun. Çok güzel bir hizmet vermektesiniz. Ileriye dönük sizleri kaydettim. Allah muhtaç etmesin ama gerekirse ilerde görüşmek üzere hoşça kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Size Yardım Etmemize İzin Verin

Sorunuz mu var?