Slide background
Slide background

Uzmanlarımız

Prof. Dr. Turan USLU ve Prof. Dr. Safiye BİLGİN önderliğinde sizlerin hizmetindeyiz…

Güler yüzlü personelimizle, konuklarımızın konforu ve mutluluğu için gerekli bütün hizmetleri sunuyoruz.

Güncel Makaleler
Hastane Sonrası Bakımı

Hastane Sonrası Bakımı

HASTANE SONRASI BAKIM NASIL YAPILIR? Hastaneden çıkan hastaların bakımına özel bir itina gösterilmesi gerekir. Çünkü hastaların beslenme, solunum, dinlenme, boşaltım, hareket, banyo, giyinme ve [Devamı]

Evde Hasta Bakımı

Evde Hasta Bakımı

EVDE HASTA BAKIMI Evde hasta bakımının bilinçli bir şekilde yapılması halinde, hastaların daha huzurlu bir ortamda bulunmasına, ailesiyle birlikte olmasına olanak sağlanmış olur. Hastaların [Devamı]

Yatalak Hasta Bakımı ve Tedavisi

Yatalak Hasta Bakımı ve Tedavisi

YATALAK HASTA NASIL BAKILIR Yatalak hastalar özel bir itinayla bakılmalıdır. Çünkü uzun bir süre yatağa bağımlı kalan hastalarda dekübitus ülseri yani yatak yaraları gelişme [Devamı]

Geriatri Tedavisi

Geriatri Tedavisi

Geriatri Nedir? Geriatri, yaşlılık ile ilgilenen, yaşlı sağlığının muhafazası için hizmet veren yaşlılık bilimidir.  İnsanlarda yaşlılıkla birlikte sağlık sorunları kendisini bir hayli fazla gösterecektir. [Devamı]

Hizmetlerimiz

AGeriatri, yaşlılık ile ilgilenen, yaşlı sağlığının muhafazası için hizmet veren yaşlılık bilimidir. İnsanlarda yaşlılıkla birlikte sağlık sorunları kendisini bir hayli fazla gösterecektir.

BGeriatri, yaşlıların sağlık sorunlarının giderilmesi, sağlıklı koşullarda yaşamlarını devam ettirmeleri, hastalıklardan korunma ve toplumsal varlıklarını sürdürebilmeleri için hizmet veren tıp bilimidir.

cGeriatride Ekip Çalışmasının önemi
İnsanlar yaşlandıkça tüm organlarında, dokularında rahatsızlıkların meydana geldiği, birbiriyle bağlı olarak hastalıkların oluştuğu gözlemlenmektedir. Hastaların sağlık, psikolojik ve toplumsal olarak kontrollerinin yapılmasından sonra birçok bilim dalı tarafından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, buna bağlı olarak gerekli tedavilerin uygulanması gerekmektedir.

yasli-bakim (1)

Ekibin tüm üyeleri, elde edilen bulguları kendi uzmanlık alanlarına göre sıkıca inceledikten sonra yapılan toplantı esnasında yaşlı bireyin tüm sağlık problemleri, sağlığını tehlikeye atacak riskler, hayatının ileriki dönemini daha sağlıklı ve huzurlu geçirmesi için yapılacaklar konusunda ortak bir tedavi şekli belirlerler.
Geriatrik değerlendirmeye kimlerin ihtiyacı vardır?

Hastaların psikolojik, fiziksel ve sağlık durumları göz önünde bulundurularak geriatrik muayeneye ihtiyaçlarının olup olmadığı belirlenmektedir. Ancak genel anlamda gelişmiş ülkelerde 65 yaş üstü tüm bireylerin geriatrik muayeneden geçmeleri gerektiği düşüncesi kabul görmüştür.

Alzheimer, beynin fonksiyonlarının çalışmaması gibi durumlarda görülen, unutkanlık, hesap ve muhakeme yeteneğinde kayıp gibi belirtileri olan bir yaşlılık hastalığıdır.

Alzheimer nasıl tedavi edilir?
Alzheimer hastalığının kesin olarak bir tedavisi yoktur. Yaşlılık, iklim, hayat şartları ve kalıtsal sorunlardan dolayı meydana gelen bu hastalığın temeli; beyin ve sinir hücrelerinin ölümüne dayalı olması ve bu hücrelerin yenilenebilme özelliğinin mevcut olmamasından dolayı şu an kesin bir tedavisi yoktur. Ancak kök hücreden sinir

Older men talking indoors

hücresi elde etmek amacıyla yapılan araştırmalar, kısa vadede sonuç verecek gibi görünüyor. Hastalığın tedavisi denilince yapılacak olan şey; beyin fonksiyonlarının yönetilmesini sağlayarak, muhakeme, hesaplama ve hafıza kazanımı konularında maksimum gelişme kaydedilmesini sağlamaktır. Alzheimer hastalarının günlük hayattaki işlevlerinde de bozuklukların ortaya çıktığı düşünülürse tedavide hafıza ve beynin yönetilmesiyle birlikte hastaların günlük hayatlarının düzene girmesi konusunda fiziksel çalışmalar da yapılmaktadır.

Beyin hücrelerinde oluşan hasara ya da kaybına neden olan hastalıkların belirtisi arasında yer alan bunama, oldukça ciddi bir sendromdur. İnsanlarda normal olarak yaşlanmanın etkisiyle beyin hücrelerinde kayıplar olur. Bu kayıpların miktarında artış olması halinde, beyin normal faaliyetlerini yerine getirmez duruma gelir. Ortaya demans tablosu meydana çıkar. Bu durum bireyin zihinsel becerilerinde olan bozulmanın etkisiyle, sosyal etkinlikleri engelleyen bir durumdur.

Bunama tanısı nasıl konur?
Hastalığın tanısındaki en önemli etken, anlama, bilgi ve idrak etme yeteneğinin bozulmasının günlük aktiviteleri engelleyecek kadar bozulmasıdır. Hastaların öyküsünün dinlenmesi, hastayı tanıyanlardan bilgi alınması, fiziksel muayene ve nörolojik değerlendirme sayesinde teşhis konulmaktadır. Bunama klinik bir tablo olarak kabul edilmektedir.

Yaratılış itibarıyla insanda zihinsel ve duygusal zindelik, fiziksel zindelik ile doğrudan alakalıdır. Zihin ve fiziksel durum, tamamen birbiri ile alakalı olmakta ve bunun sonucunda fiziksel veya zindelik bir aksaklık diğer faktörleri de etkilemektedir. İnsanın duygularının gelişimi ve stabilliği, günlük hayatında duygusal ve fiziksel olarak mevcut olan rahatlık ile doğrudan alakalıdır. İnsanlarda yapı itibarıyla kaybedilmiş aktivite ve zihinsel oluşumların tekrar kazanımı, normal şartlarda belirli tedaviler ile sağlanabilmektedir. Bunun yanında belirli faaliyetlerin gerçekleşmesi yaşlılık, sağlık sorunları gibi sebeplerden dolayı mümkün olmadığı durumlarda farklı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin; sağlık sorunları veya yaşlılıktan dolayı koşma eyleminin gerçekleştiremeyen bir insan, yürüyerek, bisiklete binerek vücudun ihtiyacı olan egzersizleri gerçekleştirebilir.

Demans, halk arasında bunama olarak da ifade edilen, mantık ve fiziksel anlamda bir gerilik, yetersizlik anlamı taşımaktadır. Beyinde zamanla yaşlılık ve sağlık sorunları gibi etkenlerden dolayı gerilemelerin oluşması insanların fiziksel ve zihinsel aktivitelerini yerine getirememesi gibi durumları ortaya çıkarmaktadır. Hastalığın ilk dönemlerinde kişiler; mantık, muhakeme, hesap ve fiziksel yetilerini kaybedecek, ciddi anlamda bir hafıza geriliği yaşayacaktır.

?Demanslı bir hastaya yapılacak yardımlar nelerdir?

Hastaların zihinsel olarak zor durumlar yaşamalarına engel olmak için öncelikle çok insanla muhatap olmalarının engellenmesi gerekmektedir. Aşırı gürültülü ve kalabalık olan ortamlar, hastaların saf zihinleriyle düşünmesini, olayları anlayabilme kabiliyetinin gelişmesini engelleyeceğinden mümkün olduğu kadar yalnız ve sakin ortamlarda olmalarının sağlanması gerekmektedir.

demans-nedir

aİnme beyni besleyen damarlardan birinin tıkanması veya kanaması sonucu ortaya çıkan hastalık tablosudur. Her iki durumda da beynin kan akımı bozulmaktadır. Tıkanan veya kanayan damarın beslediği beyin bölgesine oksijen ve gerekli besin maddeleri ulaşamaz. Sonuçta beynin bu bölgesinin vücut üzerindeki kontrolü ortadan kalkar. İnmeli hastada bu bölgelerden biri etkilenmiştir ve hastalığın bulguları etkilenen bölgeye göre değişiklik gösterir.

inme

İnme Bulguları Nelerdir?
İnme sırasında beyir damarı tıkanır tıkanmaz hemen bütün hücreler ölmez. Mümkün olduğunca erken tedaviye başlanarak bu hücrelerin fonksiyonları korunabilir. Daha önemlisi damarları etkileyen risk faktörleri ile zamanında mücadele edilirse inme gelişimi engellenebilir. Bu nedenle hastalığın bazı uyarıcı belirti ve bulgularını tanımak önemlidir.

indir

Yatalak hasta bakımı, hem bir görev hem de yararlı bir hizmettir. Bu görevi üstlenen kişi özverili, sabırlı ve her an yardıma hazır olmalı; hastanın ağrı ve sorunlarını bilerek, anlayışla karşılamalıdır.

Yatalak hasta bakmak oldukça zordur. Birçok kişi hastasına isteyerek, ilgi ve şefkatle bakar, ama bazen hemşire gibi uzman kişilerin yardımı da gerekli olur.

Hastanın da aynı biçimde anlayışlı, uyumlu davranması, kendisine bakan kişiye yardımcı olması gerekir. Karşılıklı anlayış ve yardımlaşma ortamı sağlanmazsa, hasta ile bakıcısının ilişkisi iyi yürümez, hastanın sağlığına kavuşması gecikir.

Hasta ile uğraşanların çeşitli işleri yerine getirmeleri gerekir. Bunların çoğunu dost ve akrabalar üstlenir, daha karmaşık işlemler ve tadaviler içinde bir hemşireden ya da hastabakıcıdan yardım istenebilir.

Hasta bakımının genel ilkeleri herkes için aynı olmakla birlikte, hastanın genç ya da yaşlı, felçli ya da özürlü olması değişik yaklaşımlar gerektirebilir. Hasta ile ilgilenenler bu noktayı akıllarından çıkarmamalıdır.

Romatizmal hastalıklar bütün dünyada, bütün topluluklarda en sık rastlanan, hayat kalitesini düşüren, çok fazla iş ve ekonomik kayba sebep olan hastalıklardır. Tedavideki birçok gelişmeye rağmen birçok romatizmal hastalık, hem hastalar hem de hekimler için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

Romatizmal şikayetleri olan milyonlarca insan vardır. Bu hastalıklar tedavi edilmezse en basit hareketleri bile yapmak zorlaşabilir, işe gidilmeyen günler artar yada çalışmak tamamen imkansızlaşabilir. Romatizmal hastalıklar insanların günlük yaşantısını, işlerini, özel uğraşlarını, hobilerini, gezilerini, genel olarak yaşam kalitesini etkiler ve hatta nadir de olsa bazen ölüme bile sebep olabilir.
Romatizma kelimesi birçok hastalık durumunu ihtiva eder. Bir kısmı çok sık karşılaşılan, bir kısmı da çok nadir görülen 100 çeşidin üzerinde romatizmal hastalık vardır, ayrıca aslında romatizmal bir hastalık olmayıp kas iskelet sisteminde ağrı ve fonksiyon kaybı ile seyreden ve romatizmal hastalıklarla karıştırılan pek çok hastalık vardır.
İnsanların % 80’i hayatının bir döneminde bel ağrısı ile karşılaşır. % 40’ı boyun ağrısı, % 30’u omuz ağrısı ile karşılaşır. Romatoid artritin görülme sıklığı % 1-3, fibromiyaljinin % 2-3, ankilozan spondilitin % 0.1’dir. Osteoartrit ise en sık rastlanan eklem romatizması olup toplumun % 10’unda görülür. Yaş ilerledikçe osteoartritin oranı artar. Bunların dışında bölgesel ağrı ve/veya fonksiyon kısıtlılığı yapan bir çok yumuşak doku romatizması ve ağrılı sendrom vardır.

romatizma-500x341
ROMATİZMAL-HASTALIKLAR-300x186
timthumb (1)
timthumb (2)
timthumb